Verkeersveiligheid Erlecomseweg

11-01-2020 11:59

Update Verkeersveiligheid Erlecomseweg

Met een aantal Erlecommers hebben we een aantal keren overlegd, in verschillende samenstellingen en acties ondernomen rondom het verkeer in Erlecom.

Waarom zijn we hier mee bezig:

Er wordt veel en vrij hard gereden door Erlecom heen. Dit ervaren veel bewoners als overlast. Het verkeer zorgt bijvoorbeeld voor:

 • Trillingen bij zwaar verkeer, in de huizen en hierdoor schade (forse toename scheuren)
 • Gevaarlijke verkeerssituaties
 • Schade aan de bestrating

Doelstellingen:

Erlecom aangenaam houden en waar mogelijk (kleine) verbeteringen weten te realiseren.

Wat is er gebeurd:

 • Gesprekken met gemeente en politie (wijkagent)
 • Overleg met bedrijven zoals Breng en anderen die met vrachtwagens rijden (Thijssen)
 • Politie heeft gesignaleerd dat er te snel wordt gereden en dat de huidige infrastructuur het verkeer niet afremt.

Wat is er bereikt:

 • De vrachtwagens van Thijssen rijden niet meer over de Erlecomseweg naar Ooij.
 • Gedeeltelijk repareren van het wegdek rond putdeksels
 • Snelheidscontroles door de politie.
 • Ophangen van een -smiley- snelheid signaleringsbord

Wat nog staat te gebeuren:

 • Poging om verdere straat reparaties te laten uitvoeren, hiervoor ‘herinrichting’ naar voren halen (nieuwe fietspaden/trottoir etc.) dit wordt voorgelegd aan de raad.
 • Volgen ontwikkelingen gemeente en anderen rondom aanleg van een vrij fietspad tussen Ooij en Erlecom (de gemeente is hier momenteel actie mee bezig)
 • Opnieuw bekijken mogelijkheden voor een flitspaal
 • Via de gemeente in overleg met de busmaatschappij. Onderzoeken mogelijk heden om overlast te verminderen.
 • Burgemeester/ politieke partijen of media inschakelen om problemen onder de aandacht te brengen

 

Als iemand vragen, ideeën heeft of zich wil inzetten voor bepaalde verbeteringen, dan kan horen we het graag.

M.v.g

De verkeerscommissie (Otto, Braam, Anke, Geert-Jan, Hannie, Clazien en Joop)

 

 

Stichting DOE

Terug